comercial@innovatermia.com | (+34) 932 662 036

Instal·lació de sistemes de renovació d’aire mitjançant extracció i aportació del mateix a través de conduccions metàl · liques o en fibra de vidre. Tot això orientat a grans superfícies, oficines, ventilació industrial, sales de conferències, edificis, i espais similars.

Adaptant-nos a les noves exigències de l’actual normativa (RITE 2008)