comercial@innovatermia.com | (+34) 932 662 036

Gestió de manteniment correctiu:

Servei d’atenció a les possibles avaries que puguin sorgir en les instal · lacions, restablint així les condicions inicials de confort com més aviat millor.

Intervenim en tots els sistemes de climatització dels quals oferim els nostres serveis de manteniment (vegeu apartat de manteniment)

Les reparacions tenen com a funció principal resoldre tots aquells problemes de funcionament que els nostres equips de refrigeració, climatitzadors, o qualsevol altre equip puguin presentar. Però molts d’aquests serveis no es limiten específicament a arreglar disfuncions, sinó també, molts d’ells, ens proporcionen ajuda a l’hora de triar un equip en concret.