comercial@innovatermia.com | (+34) 932 662 036

Elaborem plans de manteniment apropiats per a cada situació i necessitat.

Programes de manteniments preventius i de gestió energètica segons el nou RITE:

Seguiment de totes les instal · lacions amb visites periòdiques , actuant en tots els elements que componen el sistema de climatització , evitant així l’envelliment prematur del mateix.

Cobrint els següents apartats.

• En sistemes de cabal variable ( V.R.V ).
• En climatització per refredadora bomba i circuit hidràulic.
• En equip convencionals per conduccions d’aire.
• En nàutica , els equips de climatització d’embarcacions.
• Equips multi – split (instal·lacions principalment de petita potència).
• Equips de baixa potència tipus consola partida.

Cadascun d’ells ha de portar un tractament apropiat , que pot arribar a ser diferents en funció del sistema utilitzat.

Amb un encertat pla de manteniment , tindrem una correcta climatització , que treballarà de forma estable i precisa . I amb això s’obté un grau de confort satisfactori evitant tant com sigui el manteniment correctiu.